Ecobender

Ecobender voor het omzetten van zink

De ecobender is een heel handig apparaat voor de zinkwerker. Hij kan de ecobender meenemen naar de locatie waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Als er op de locatie iets omgezet moet worden kan dat met deze ecobender.

Met de ecobender kan het zink eenvoudig een heel netjes worden omgezet. Eerst wordt het apparaat op de juiste "diepte" ingesteld. Daarna kan de ecobender over het zink worden gerold. Tijdens het rollen moet de ecobender voorzichtig omhoog worden getrokken. Verder is het belangrijk dat de ecobender, met de cilindrische lagers, goed tegen het zink wordt geduwd.

De ecobender kan worden onderhouden, door af en toe in te spuiten met een smeerolie.

We hebben een standaard ecobender en een professioneel apparaat.

Ecobender