koper verbindingsmoffen

Koperen Verbindingsmof en schuifmof

Koperen verbindingsmoffen, schuifmoffen en rozetten voor regenpijpen.

Verbindingsmoffen zijn nodig om twee buizen te koppelen waarvan het opgetrompte gedeelte ontbreekt.

Met het opgetrompte gedeelte bedoelen we het bovenste gedeelte van de buis. Dit gedeelte is wijder gemaakt, om er een andere buis in te kunnen schuiven. Soms wordt een buis door midden gezaagd en blijft er één stuk over zonder het opgetrompte deel.

Een verbindingsmof kan ook nodig zijn om een koperen pijp op PVC buis aan te sluiten.

!

Koperen verbindingsmof

Koperen mof

Een koperen verbindingsmof is nodig als het opgetrompte gedeelte aan de bovenkant van de buis ontbreekt. Dit kan voorkomen als er een stuk van de buis is afgezaagd en het resterende gedeelte van de buis ook nog bruikbaar is.

Om een bocht aan een buis te verbinden is nooit een verbindingsmof nodig.

Soms is er een verbindingsmof nodig om de koperen buis op PVC buis in de grond aan te sluiten. De PVC buis kan dan op terrashoogte worden afgezaagd en daarna kan de Koperen regenpijp met behulp van een koperen verbindingsmof worden aangesloten.

Koperen Schuifmof

Schuifsok van koper

Deze koperen schuifmoffen kunnen onderaan de regenpijp worden geplaatst.

De koperen regenpijp kan, door gebruik te maken van een schuifmof, weer iets naar boven worden geschoven nadat, deze geplaatst is. Hierdoor onstaat er een betere en mooiere aansluiting aan de goot.