zn regentonautomaat_

Zinken regentonvulautomaten

Zinken regentonvulautomaat en Zinken regentonklep

Een regenton vullen vanuit de zinken regenpijp.

De regenton kan gevuld worden met behulp van een zinken regentonklep, een zinken regentonvulautomaat en een zinken regentonklep met vlotter.

De regentonklep moet handmatig worden geopend, of gesloten. Als er voor een regentonvulautomaat wordt gekozen wordt de regenton automatisch tot een bepaald niveau gevuld. Dit is ook het geval met de regentonklep met vlotter, hoewel de werking weer iets anders is.

!

Zinken regentonvulautomaat

regentonautomaat
Zinken regentonvulautomaat 80mm en 100mm

De zinken regentonvulautomaat is leverbaar met een diameter van 80mm en van 100mm. In Nederland is 80mm de meest voorkomende diameter.

De regentonvulautomaat moet op de juiste hoogte in de zinken regenpijp worden geplaatst, zodat de regenton tot op een bepaalde hoogte wordt gevuld, maar niet overstroomd. De regentonvulautomaat wordt d.m.v. een flexibele slang met de regenton verbonden. Dit is beter dan een vaste buis, omdat een niet volledig gevulde regenton van z'n plek kan schuiven en omdat het zink ook steeds uitzet en krimpt door temperatuurswisselingen.

 

Zinken regentonklep met vlotter

regentonklep met vlotter
Mechanische zinken regentonvulautomaat

De zinken regentonklep met vlotter wordt iets boven de regenton geplaatst.

De klep staat normaal geopend en de vlotter drijft in de regenton. Deze staat via een duurzaam touw in verbinding met de regentonklep. Als de regenton leeg is wordt er een buis in de regentonautomaat naar voren getrokken, waardoor het water naar de klep wordt geleid. Via de klep stroomt het water de regenton in.

Als de regenton vol is, zal het draad ontspannen en zal de buis in de regentonautomaat naar binnen gaan. Het water wordt hierdoor alleen nog door de zinken regenpijp geleid.

De mechanische werking van de regentonvulautomaat past uitstekend bij de authentieke uitstraling van het zink, of koper.