zinken deklijst gemonteerd_

Zinken deklijsten monteren

Hoe monteer je zinken deklijsten?

Een zinken deklijst wordt gemonteerd op zogenaamde klangen. Een klang is een plaatje van zink, dat ongeveer dezelfde vorm heeft als de bijbehorende deklijsten. De deklijsten worden over de klangen geschoven en daarmee dus niet rechtstreeks aan het dak vastgemaakt. Het voordeel hiervan is dat de deklijsten kunnen uitzetten en krimpen. Het uitzetten en krimpen van zinken deklijsten (geldt ook voor dakgoten) mag nooit worden onderschat! De meeste zinken deklijsten moeten vroegtijdig worden vervangen omdat ze niet goed konden uitzetten en krimpen.

De bovenste maat van de deklijst moet een centimeter groter zijn, dan de breedte van de dakrand. Als de dakrand 4 centimeter breed is, moet de deklijst aan de bovenkant 5 centimeter breed worden (zie afbeelding hiernaast).

Als eerste moeten de klangen op de dakrand worden vastgemaakt. Dit kan met behulp van asfaltnagels. Het voordeel van een asfaltnagel is dat deze een hele platte kop hebben.

De afstand tussen twee klangen moet ongeveer 1 meter zijn. Ze moeten niet onder een overlapping worden geplaatst, want anders bestaat er een kans dat de deklijsten aan de klang worden vast gesoldeerd.

 

!

Klangen bevestigen

Zinken klangen op de dakrand bevestigen

De zinken klangen worden met asfaltnagels, of zinkspijkers op de dakrand gemonteerd.

De voorkant van de klang komt uiteindelijk in de kraal van de deklijst terecht en moet dus buiten de dakrand uitsteken. De klangen worden om de meter bevestigd.

Kraal van de deklijsten

De bewerkte kraal van de deklijsten

De kraal van een deklijst is in de fabriek zo bewerkt, dat deze eenvoudig over de andere kraal kan worden geschoven.

Nu moet er nog een stukje van de waterkering worden verwijderd.

Waterkering bewerken

De waterkering van de zinken deklijst bewerken

Om de deklijsten goed op elkaar te laten aansluiten, moet er een stukje van de waterkering worden verwijderd.

De deklijsten worden meestal bewerkt met een zinkschaar (blikschaar). Deze bewerking kan tegen een geringe vergoeding ook door ons worden uitgevoerd.

Plaats van de soldeernaad bepalen

Soldeernaad t.o.v. de klangen

Om de deklijsten een stukje over elkaar (10-15mm) te kunnen schuiven, is het belangrijk om de juiste plaats voor de soldeernaad te bepalen.

Als we van links naar rechts werken, is de plaats van de soldeernaad op de foto, de juiste. Het uiteinde van de linker deklijst bevindt zich boven een klang en het uiteinde van de rechter deklijst bevindt zich verder van de klang af. Het rechter deel kan hierdoor iets worden opgetild, zodat deze over het linker deel kan worden geschoven.

Deklijst op klangen

Deklijst deel 1 monteren

Het linker deel is over de klangen geschoven.

Nu kan de volgende zinken deklijst over de klangen, naar het reeds gemonteerde deel worden geschoven.

Deklijsten Verbinden

Zinken deklijsten in elkaar "draaien"

De deklijsten worden via de kralen in elkaar gedraaid.

Het rechter deel moet hiervoor iets worden opgetild en kan hierdoor over het linkerdeel worden geplaatst.

Zinken deklijsten solderen 1

Vloeimiddel aanbrengen tussen de twee delen
Het belangrijkste van het solderen is dat het soldeertin, tussen de twee te solderen delen in komt te zitten. Het vloeimiddel moet hier dus vooral worden aangebracht.

Zinken deklijsten solderen 2

Vloeimiddel op de soldeernaad aanbrengen

Het vloeimiddel moet ook op de soldeernaad worden aangebracht, zodat er een "bruggetje" ontstaat bij het solderen.

Verder is het belangrijk dat de twee deklijsten goed op elkaar liggen. Alleen op die manier kan de warmte goed worden doorgegeven aan het bovenste en het onderste deel.

Zinken deklijsten solderen 3

Zinken deklijsten solderen met een soldeerbout

De soldeerbout op het bovenliggende deel houden, nadat deze is opgewarmd. De soldeerbout is op temperatuur, zodra het soldeertin gaat smelten op de bout.

Als de bout op het zink wordt gelegd kan het staafsoldeer meteen worden toegevoegd. Als er een druppel soldeervloeistof op het zink komt te liggen, zal deze in de soldeernaad trekken.

Het staafsoldeer kan in de buurt van de punt van de soldeerbout worden aangebracht. De bout mag nu langzaam naar achteren worden getrokken. Niet teveel soldeertin toevoegen en maak het geheel niet te warm. De brander vooral niet te hoog zetten.